2023


Rekonstrukce sportovní plochy v obci Rusava
Celkové stavební náklady 2.698.987 Kč
Dotace MMR: 719.376 Kč
Vlastní zdroje: 1.979.611 Kč


Popis: Další upravená část zázemí pro sportovní využití v areálu koupaliště. Hřiště s asfaltovou plochou, které bylo vystavěno v 80. letech minulého stolení se k určeným sportům již nedalo využívat. Po odstranění asfaltu a spodního nepropustného jílového podloží, se provedlo odvodnění terénu. Následně byla provedena nová skladba propustného podloží dle frakcí navržených od projektanta. Betonování asfaltocementem, včetně následného broušení po zaschnutí, se provádělo nepřetržitě i v nočních hodinách. Po vytvrzení se nanesla barevná akrylátová stěrka. Celkový vzhled nového zařízení byl doplněn síťovým oplocením a zpevněnými plochami - zámkovou dlažbou. Dodavatel stavby StavoSport s.r.o., se sídlem ve Fryštáku
Tento projekt je spolufinancován s podporou Ministerstva pro místní rozvoj
Rekonstrukce komunikace pěší podél silnice III/43818 – III. etapa
Celkové stavební náklady 2.347.844 Kč
Dotace ZK: 1.000.000 Kč
Vlastní zdroje: 1.347.844 Kč


Popis: Rozsáhlá oprava chodníku podél krajské komunikace, rozdělená do tří úseků, byla dokončena před budovou obecní školy. Délka opravované trasy je cca 250 bm. Součástí výstavby byly dále opravy a instalace domovních uzávěrů ke třem objektům, výměny silničních vpustí i úpravy odstavných ploch. Do tělesa chodníkové plochy se ukládal i optický kabel s výhledovým využitím pro telekomunikaci. Dodavatel stavby Swietelsky stavební s.r.o., oblast Zlín
Tento projekt je spolufinancován s podporou Zlínského kraje.