2012

Rekonstrukce pěší komunikace před obecním úřadem
Rok realizace: 2012
Celkové náklady: 321.760 Kč
Dotace: 128.000 Kč
Vlastní zdroje: 193.760 Kč


Popis: V rámci stavební akce byla provedena komplexní oprava chodníku a nástupní hrany přiléhající ke krajské komunikaci III/43818. Celkem bylo předlážděno 120 m2 zpevněných ploch novým povrchem ze zámkové dlažby, které byly opatřeny signálním pásem a vodící linií pro zajištění pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
Tento projekt byl spolufinancován z podprogramu Podpora obnovy venkova Zlínského kraje.Modernizace koupaliště Rusava – venkovní whirlpool
Rok realizace: 2012
Celkové náklady: 5.693.000 Kč
Dotace: 5.000.000 Kč
Vlastní zdroje: 693.000 Kč


Popis: V areálu koupaliště vybudován nový relaxační bazén – venkovní whirlpool v nerezovém provedení o celkové vodní ploše 65,84 m2 a hloubce 1,3 m, který je vybaven masážními lehátky, masážními tryskami a vodními lavicemi. Součástí investice byly i nové rozvody vodovodu a kanalizace k bazénu a stavební úpravy ve stávající strojovně pro umístění nové technologie.
Tento projekt byl spolufinancován z programu Ministerstva financí ČR.Obnova komunikace na Grůni
Rok realizace: 2012
Celkové náklady: 6.361.111 Kč
Dotace: 4.319.360 Kč
Vlastní zdroje: 2.041.751 Kč


Popis: Předmětem projektu byla výstavba nového mostu k lokalitě Grůň přes potok Ráztoka o šířce 5 m. Nový most nahradil kapacitně nedostatečný propustek a zlepšil průtočné poměry toku. Součástí investice byla i rekonstrukce navazujícího úseku místní komunikace v délce 17,7 m a úprava koryty potoka v úsecích přiléhajících k mostu v celkové délce 25 m.
Tento projekt byl spolufinancován z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy obecního a krajského majetku po živelných pohromách.Rekonstrukce objektu č.p.163 u Hurbanovy studánky-projektová dokumentace
Rok realizace: 2012
Celkové náklady: 96.000 Kč
Dotace: 40.000 Kč
Vlastní zdroje: 56.000 Kč


Popis: Výstupem projektu je projektová dokumentace na obnovu nemovitosti č.p. 163 v ochranném pásmu nemovitých kulturních památek. Zpracovaná PD je výchozím materiálem pro postupnou obnovu a záchranu stavby, která je dokladem tradiční valašské architektury.
Tento projekt byl spolufinancován z Fondu kultury Zlínského kraje.