2005

Stavební úpravy objektu obecního úřadu
Rok realizace: 2005
Celkové náklady: 1.168.514 Kč
Dotace: 440.000 Kč
Vlastní zdroje: 728.514 Kč


Popis: Projekt řešil zateplení a výměnu oken na budově obecního úřadu. Objekt byl po celém obvodu zateplen venkovním zateplovacím systémem a po natažení omítky byl proveden i nový nástřik fasády. Současně došlo k instalaci 32 ks nových eurooken s vzhledově lepším členěním.
Tento projekt byl spolufinancován z podprogramu Podpora obnovy venkova Zlínského kraje.Oprava místní komunikace Šmarhánky
Rok realizace: 2005
Celkové náklady: 830.870 Kč
Dotace: 225.000 Kč
Vlastní zdroje: 605.870 Kč


Popis: Projekt byl zaměřen na opravu místní komunikace v lokalitě Šmarhánky v délce cca 400 m. Vozovková konstrukce byla po vyspravení výtluků a nerovností opatřena novou obrusnou vrstvou z asfaltobetonu.
Tento projekt byl spolufinancován z podprogramu Podpora rozvoje doprvaní infrastruktury v obcích Zlínského kraje.Rehabilitační centrum Podhostýnského mikroregionu na Rusavě
Rok realizace: 2005
Celkové náklady: 5.098.407 Kč
Dotace: 4.455.000 Kč
Vlastní zdroje: 643.407 Kč


Popis: Postupná modernizace areálu koupaliště pokračovala vybudováním dětského brouzdaliště s novou atrakcí - vodním hřibem a nového soicálního zázemí. Současně byl areál oplocen dřevěným plotem s betonovou podezdívkou a instalovány byly dvě nové vstupní brány do areálu. Hlavní bazén byla navíc doplněn o moderní vodní prvky - chrliče vč. technologií.
Tento projekt byl spolufinancován z programu Ministerstva financí ČR.