2003

Instalace fototermiky a fotovoltaiky na objektu ZŠ
Rok realizace: 2003
Celkové náklady: 179.745 Kč
Dotace: 179.745 Kč
Vlastní zdroje: 0 Kč


Popis: "V rámci projektu ,,Slunce do škol"" byla na JV střechu a nad vchodem do budovy základní a mateřské školy instalovány dva typy solárních systémů. Fototermický systém slouží k ohřevu vody ve školní družině a fotovoltaický systém je demonstračním panelem s ukázkou výroby elektrické energie ze slunečního záření. Na JZ střeše pak byla dále instalováno 5 ks solárních panelů pro ohřev teplé užitkové vody ve školní kuchyni."
Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR.Rekonstrukce solárního systému na koupališti
Rok realizace: 2003
Celkové náklady: 8.054.330 Kč
Dotace: 3.954.130 Kč
Vlastní zdroje: 4.109.200 Kč


Popis: Projekt řešil rekonstrukci kolektorové plochy na koupališti na Rusavě, která byla vybudována již v roce 1982. Po demontáži stávajících nefunkčních panelů byla opravena a nově natřena kovová konstrukce, na kterou bylo namontováno 360 ks nových absorbérů Ekostart Therma s nemrznoucí směsí. Celková plocha solárního systému činí 540 m2.
Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR.