2000

Oprava obecní komunikace Lámanec
Rok realizace: 2000
Celkové náklady: 321.987 Kč
Dotace: 160.000 Kč
Vlastní zdroje: 161.987 Kč


Popis: Projekt řešil opravu místní komunikace v lokalitě Lámenec, která propujuje střed obce a rekreační zařízení na Čecheru. Stavební práce zahrnovaly opravu vozovkové konstrukce a obnovu vozovkového krytu. Komunikace byla po vyspravení výtluků obalovaným kamenivem a po zpevnění krajnic opatřena novou obrusnou vrstvou z asfaltobetonu.
Tento projekt byl spolufinancován Okresním úřadem Kroměříž.