Kalendář

Přehled veřejných akcí plánovaných v roce 2021 v obci Rusava
S ohledem na aktuální vývoj pandemie nebo počasí a jiné nepředvídatelné skutečnosti může dojít ke změně termínu nebo zrušení konání akcí. Aktuální upoutávky najdete na webu a upřesnění termínu akcí bude průběžně doplňováno.


tr>
termín akce pořadatel
únor Miniturnaj mladší přípravky Sportovní klub Rusava
13. 2. 2021 Vodění medvěda JZŠ Rusava
27. 2. 2021 Myslivecký ples Myslivecké sdružení Rusava
březen (duben) O mistra rusavské kuchyně Kulturní výbor obce Rusava
březen Dětský karneval JZŠ Rusava
duben Zápis dětí do 1. třídy JZŠ Rusava
duben Setkání tří Jurů u Tří kamenů Valašský sbor portášský
květen Zápis dětí do mateřské školy JZŠ Rusava
29.5. 2021 Kácání mája Valašský krúžek Rusavjan
26. 6. 2021 Turnaj mladších přípravek Sportovní klub Rusava
červenec Valašský pohár Sportovní klub Rusava
17. 7. 2021 Myslivecké odpoledne Myslivecké sdružení Rusava
24. 7. 2021 Stanování se skřítky na Čecheru Sbor dobrovolných hasičů Rusava
7. 8. 2021 Rusavské hasičské hry Sbor dobrovolných hasičů Rusava
14. 8. 2021 Letní kino na hřišti Sbor dobrovolných hasičů Rusava
21. 8. 2021 Rusavská 50ka Sportovní klub Rusava
4. 9. 2021 Hasičská soutěž mládeže Sbor dobrovolných hasičů Rusava
18. 9. 2021 Ochotnické divadelní představení Sbor dobrovolných hasičů Rusava
2. 10. 2021 Rusava Open - tenisový turnaj ve čtyřhře Sportovní klub Rusava
9. 10. 2021 Drakiáda Aktivní klub
listopad Setkání se seniory - nekoná se Kulturní výbor obce Rusava
6. 11. 2021 Sejdeme se na umělce Klub přátel turistiky a sportu Přerov
13. 11. 2021 Lampionový průvod Sbor dobrovolných hasičů Rusava
27. 11. 2021 Hlavní hon Myslivecké sdružení Rusava
4. 12. 2021 Mikulášský jarmark - NEKONÁ SE Kulturní výbor obce Rusava
26. 12. 2021 Štěpánská naháňka Myslivecké sdružení Rusava
prosinec Vánoční turnaj v malé kopané Sportovní klub Rusava
31. 12. 2021 Silvestrovská vycházka s portáši Valašský sbor portášský