Kalendář

Přehled veřejných akcí plánovaných v roce 2023 v obci Rusava
S ohledem na počasí a jiné nepředvídatelné skutečnosti může dojít ke změně termínu nebo zrušení konání akcí. Aktuální upoutávky najdete na webu a upřesnění termínu akcí bude průběžně doplňováno.


termín akce pořadatel
28. 1. 2023 44. Valašský bál Valašský krúžek Rusavjan
2. 2. 2023 Beseda se spisovatelkou Klárou Janečkovou Knihovna Rusava
18. 2. 2023 Vodění medvěda JZŠ Rusava
25. 2. 2023 Turnaj mladší a starší přípravky Sportovní klub Rusava
25. 2. 2023 Myslivecký ples Myslivecké sdružení Rusava
4. 3. 2023 Turnaj mladší a starší přípravky Sportovní klub Rusava
5. 3. 2023 Dětský karneval JZŠ Rusava
11. 3. 2023 Turnaj mladší a starší přípravky Sportovní klub Rusava
18. 3. 2023 Turnaj mladší a starší přípravky Sportovní klub Rusava
19. 3. 2023 Jarní tvoření s dětmi Rusava aktivně - SDH Rusava
25. 3. 2023 Velikonoční jarmark Obecní dům Rusava
březen Odpolední tvoření s rodiči JZŠ Rusava
18. 4. 2023 Zápis dětí do 1.třídy JZŠ Rusava
29. 4. 2023 Čarodějnický rej Sbor dobrovolných hasičů Rusava
duben Setkání tří Jurů u Tří kamenů Valašský sbor portášský
11. 5. 2023 Zápis dětí do MŠ JZŠ Rusava
květen Den matek JZŠ Rusava
27. 5. 2023 Kácání mája Valašský krúžek Rusavjan
17. 6. 2023 Rybářské závody Rusavští rybáři
24. 6. 2023 Stanování s piráty na Čecheru Sbor dobrovolných hasičů Rusava
1. 7. 2023 Letní kino (náhradní termín 29. 7. 2023) Letní kino (náhradní termín 29. 7. 2023)
Sbor dobrovolných hasičů Rusava
15. 7. 2023 Noční běh Franz Josef Kaiser
22. 7. 2023 Myslivecké odpoledne Myslivecké sdružení Rusava
12. 8. 2023 Rusavské hasičské hry Sbor dobrovolných hasičů Rusava
26. 8. 2023 Rusavská 50ka Sportovní klub Rusava
září Rusava open - tenisový turnaj Sportovní klub Rusava
2. 9. 2023 O pohár starosty SDH Rusava Sbor dobrovolných hasičů Rusava
21. 10. 2023 Drakiáda Rusava aktivně - SDH Rusava
4. 11. 2023 Turnaj v Člověče nezlob se! Sbor dobrovolných hasičů Rusava
11. 11. 2023 Lampionový průvod Rusava aktivně - SDH Rusava
11. 11. 2023 Valašská taneční dílna Valašský krúžek Rusavjan
24. 11. 2023 Divadelní představení "Čtyři vraždy stačí, drahoušku" Obec Rusava
25. 11. 2023 Hlavní hon Myslivecké sdružení Rusava
prosinec Štěpánský výšlap Valašský sbor portášský
9. 12. 2023 Mikulášský jarmark Obec Rusava
26. 12. 2023 Štěpánská naháňka Myslivecké sdružení Rusava
30. 12. 2023 Vánoční turnaj v malé kopané Sportovní klub Rusava
prosinec Silvestrovský výšlap Valašský sbor portášský