Zastupitelstvo obce

jméno funkce
Bohumil Škarpich starosta
Mgr. Miroslav Bílek místostarosta
Mgr. Eliška Čmeláková radní
Marta Dudláková radní
Ladislav Pavelec radní
Stanislav Gregor zastupitel
Pavla Grygová zastupitel
Mgr. Martina Janečková zastupitel
Jaroslav Mozola zastupitel
Petr Pavelka zastupitel
Jana Sumcová zastupitel
Ing. Renata Táborská zastupitel
Ing. Stanislav Třasoň zastupitel
Jan Uruba zastupitel
Zbyněk Vašík zastupitel

Zastupitelstvo obce je nevyšším orgánem obce, které je obvykle voleno na období 4 let. Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Zastupitelstvo obce Rusava má 15 členů, z nichž jeden jeho člen je uvolněný pro výkon své funkce.

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada obce Rusava má 5 členů.

Starosta zastupuje obec navenek. Starostu volí do funkce zastupitelstvo obce z řad svých členů a ten je za výkon své funkce odpovědný zastupitelstvu obce.

Pravomoc zastupitelstva obce.
Pravomoc rady obce
Pravomoc starosty obce
Starostové, fojti a předsedové MNV od r. 1780