Zastupitelstvo obce

jméno funkce
Škarpich Bohumil starosta
Vašík Zbyněk místostarosta
Dudláková Marta radní
Pavelec Ladislav radní
Třasoň Stanislav, Ing. radní
Gregor Stanislav zastupitel
Korubová Markéta zastupitel
Krč Miroslav zastupitel
Mikšánek Luboš zastupitel
Mozola Jaroslav zastupitel
Pavelcová Hana zastupitel
Sumcová Jana zastupitel
Uruba Jan zastupitel
Zelená Monika zastupitel

Zastupitelstvo obce je nevyšším orgánem obce, které je obvykle voleno na období 4 let. Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Zastupitelstvo obce Rusava má 15 členů, z nichž jeden jeho člen je uvolněný pro výkon své funkce.

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada obce Rusava má 5 členů.

Starosta zastupuje obec navenek. Starostu volí do funkce zastupitelstvo obce z řad svých členů a ten je za výkon své funkce odpovědný zastupitelstvu obce.

Pravomoc zastupitelstva obce.
Pravomoc rady obce
Pravomoc starosty obce
Starostové, fojti a předsedové MNV od r. 1780