1993

Rekonstrukce veřejného osvětlení
Rok realizace: 1993
Celkové náklady: 642.821 Kč
Dotace: 300.000 Kč
Vlastní zdroje: 342.821 Kč


Popis: Vzhledem ke stáří a havarijnímu stavu sloupů a svítidel veřejnéh osvětlení došlo v roce 1993 k rekonstrukci této obecní technické infrastruktury. Zkorodované konzoly a staré světelné body byly nahrazeny kvalitním objímkami a sodíkovými svítidly.
Tento projekt byl spolufinancován Okresním úřadem Kroměříž.Výstavba vodojemu - pramenní jímka Mléčná
Rok realizace: 1993
Celkové náklady: 4.650.000 Kč
Dotace: 3.800.000 Kč
Vlastní zdroje: 850.000 Kč


Popis: Provedena byla výstavba nové pramenní jímky a vodojemu, které podchycují vody pramene Mléčná, čímž došlo k posílení dodávky pitné vody v obci. Součástí investice byla i oprava příjezdové komunikace, osazení hydrantů a ventilů a výstavba oplocení.
Tento projekt byl spolufinancován Okresním úřadem Kroměříž.