2010

Obecní rozhlas - komplexní informační systém obce (KISO)
Rok realizace: 2010
Celkové náklady: 1.417.998 Kč
Dotace: 707.000 Kč
Vlastní zdroje: 710.998 Kč


Popis: Projekt řešil rekonstrukci veřejného rozhlasu na Rusavě. Modernizováno bylo odbavovací zařízení, instalovány byl nové tlakové reproduktory a v areálu koupaliště byl umístěn nový informační kiosek s přístupem na internet. Rozhlas byl navíc posílen o malou elektrickou sirénu s napojením na Jednotný vyrozumívací a varovací systém.
Tento projekt byl spolufinancován z podprogramu Podpora obnovy venkova Zlínského kraje.Oprava pomníku partyzána Slávka Londy
Rok realizace: 2010
Celkové náklady: 79.530 Kč
Dotace: 30.000 Kč
Vlastní zdroje: 49.530 Kč


Popis: Předmětem projektu byla renovace pískovcového památníku partyzána Slávka Londy. Restaurátorský zásah zahrnoval revizi kamenných částí figury i přístupového chodníku, vlastní konsolidaci hmoty kamene, doplnění chybějících částí, barevnou retuš, biosanaci a hydrofobní ochranu kamene.
Tento projekt byl spolufinancován z Fondu kultury Zlínského kraje.Sběrný dvůr a rozšíření systému separace
Rok realizace: 2010
Celkové náklady: 10.031.000 Kč
Dotace: 9.028.000 Kč
Vlastní zdroje: 1.003.000 Kč


Popis: Projekt komplexně řešil problematiku odpadového hospodářství, tedy sběr, separaci, svoz a likvidaci odpadu na Rusavě. V rámci projektu vzniklo v jihozápadní části obce mezi říčkou Rusavou a komunikací směrem k obci Brusné moderní technické zázemí pro nakládání s odpady – sběrný dvůr.
Tento projekt byl spolufinancován Operačního programu životní prostředí.