2001

Rekonstrukce šaten SK Rusava
Rok realizace: 2001
Celkové náklady: 4.791.078 Kč
Dotace: 1.200.000 Kč
Vlastní zdroje: 3.591.078 Kč


Popis: Předmětem projektu byla generální oprava zázemí SK Rusava ve sportovně-rekreačním areálu obce u fotbalového hřiště.Vlastní rekonstrukce zahrnovala stavební úpravy stávající budovy, rozšíření šaten a vestavbu dvou bytových jednotek. Na objektu byly provedeny nové krovy a zastřešení, instalována byla dřevěná eurookna a zřízeno bylo nové sociální zařízení pro návštěvníky a uživatele areálu.
Tento projekt byl spolufinancován z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.Osazování dopravních značek
Rok realizace: 2001
Celkové náklady: 321.987 Kč
Dotace: 160.000 Kč
Vlastní zdroje: 161.987 Kč


Popis: Na základě provedeného pasportu dopravního zančení v obci byla realizován projekt na osazení nových dopravních značek na místních komunikacích v katastru obce Rusava. Projekt přispěl ke zvýšení bezpečnosti provozuna místních komunikacích a ke zkvalitnění kultury cestování.
Tento projekt byl spolufinancován Okresním úřadem Kroměříž.