Ocenění obci Rusava

Obec Rusava se účastnila soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova hned od roku 1995, kdy byla soutěž pod názvem ,,Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice“ vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR. V roce 2002 získala obec ocenění nejvyšší – Zlatou stuhu v krajském kolem soutěže a 3. místo v celorepublikové soutěži. Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnice a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

OCENĚNÍ OBCI RUSAVA V SOUTĚŽI VESNICE ROKU

Vesnice roku 2002 Zlatá stuha obci Rusava v celostátním kole soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova
Vesnice roku 2001 Čestný diplom obci Rusava za podporu činností spolků a kulturního života v obci Rusava v krajském kole soutěže Vesnice roku 2001
Vesnice roku 2000 Čestný diplom obci Rusava za podporu folklórních tradic a turistického ruchu
Vesnice roku 1999 Zvláštní ocenění obci Rusava se starostou Bohumilem Škarpichem za příkladný přístup starosty k rozvoji obce v soutěži Vesnice roku 1999 v regionu Střední Morava
Vesnice roku 1998 Čestné uznání za účast v soutěži Vesnice roku 1998
Vesnice roku 1997 Poděkování za účast v soutěži Vesnice roku 1997
Vesnice roku 1996 Pamětní list obci Rusava za mimořádné úspěchy při obnově společenského života v obci
Vesnice roku 1995 Čestné uznání za aktivní práci na obnově moravského venkova za 2. místo obci RusavaDALŠÍ OCENĚNÍ OBCI RUSAVA

O Zlatou cihlu obnovy venkova roku 2004 Zlínského kraje Mimořádné ocenění rekonstrukci Základní školy T.G. Masaryka v Rusavě za velmi zdařile provedenou rekonstrukci školy a citlivé řešení interiéru půdní vestavby, za výtvarné pojetí přístavby, podřízené rázu původní stavby
Pamětní plaketa Ministerstva obrany ČR za rok 2011 Ocenění obci za příkladnou péči o válečné hroby


SOLÁRNÍ LIGA

Solární liga ČR je soutěží města obcí ve vybavenosti solární technikou. Jejím cílem je zvýšit zájem o využívání sluneční energie. Vyhlašovatelem je občanské sdružení Liga ekologických alternativ (LEA), která tuto soutěž pořádá již od roku 2004. Obec Rusava se každoročně účastní tohoto klání obcí a měst, přičemž celková plocha solárních systémů na Rusavě zajistila obci vítězství v letech 2004, 2005, 2006 a 2007 ve všech vyhlašovaných kategoriích, tj. souhrnné, obcí do 5 000 obyvatel a obcí s termickými systémy. Mezi sídly vybavenými fototermikou si obec udržela primát i v letech 2008 a 2009.OCENĚNÍ OBCI RUSAVA V SOUTĚŽI SOLÁRNÍ LIGA

Solární liga 2009 4.místo v hlavní souhrnné kategorii
4.místo v sídlech do 5 000 obyvatel
1.místo v sídlech s fototermickými systémy
Solární liga 2008 2.místo v hlavní souhrnné kategorii
2.místo v sídlech do 5 000 obyvatel
1.místo v sídlech s fototermickými systémy
Solární liga 2007 1.místo v hlavní souhrnné kategorii
1.místo v sídlech do 5 000 obyvatel
1.místo v sídlech s fototermickými systémy
Solární liga 2006 1.místo v hlavní souhrnné kategorii
1.místo v sídlech do 5 000 obyvatel
1.místo v sídlech s fototermickými systémy
Solární liga 2005 1.místo v hlavní souhrnné kategorii
1.místo v sídlech do 5 000 obyvatel
1.místo v sídlech s fototermickými systémy
Solární liga 2004 1.místo v hlavní souhrnné kategorii
1.místo v sídlech do 5 000 obyvatel
1.místo v sídlech s fototermickými systémy