2018

Cisternová automobilová stříkačka Hasičské zásahové vozidlo
Rok realizace: 2018
Celkové náklady: 995.000 Kč
Dotace: 250.000 Kč
Vlastní zdroje: 745.000 Kč


Popis: Zastupitelstvo obce Rusava schválilo pořízení použité cisternové automobilové stříkačky pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Rusava. Po náročném vyjednávání se podařilo členu SDH p. Jaroslavu Erlebachovi ml. obstarat speciální požární vozidlo z Německa, tovární značka UNIMOG, od výrobce Mercedes - Benz, vyrobené roku 1994 ve Francii. Hasičské auto bude sloužit zásahové jednotce k plnění úkolů na úseku požární ochrany nejen v samotné obci, ale i v hostýnských horách.
Tento projekt byl spolufinancován s podporou Zlínského kraje.Rekonstrukce sportovního hřiště v obci Rusava
Rok realizace: 2018
Celkové náklady: 3.681.316 Kč
Dotace: 2.556.932 Kč
Vlastní zdroje: 1.124.384 Kč


Popis: Rekonstrukce sportovního hřiště – umělky byla nutná z důvodů nevyhovující kvality koberce s křemičitým vsypem a značně nerovného povrchu. Z těchto příčin bylo nutné odstranit spodní, nestabilní skladby materiálu a nahradit je novými dle projektové dokumentace. Pod umělý povrch koberce bezzásypový tl. 32 mm byla položena pružná polyuretanová podložka tl. 10 mm, hlavně z důvodů zdravotních, aby nebyly abnormálně zatěžovány klouby a svaly. Dotace ve výši cca 70 % byla poskytnuta z Ministerstva pro místní rozvoj z Programu 11781 - Podpora rozvoje regionů. Stavbu dodavatelsky prováděla spol. Sportovní podlahy Zlín, s.r.o.
Tento projekt byl spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoj venkova.Hřbitovní zeď a oplocení
Rok realizace: 2018
Celkové náklady: 2.131.766 Kč
Dotace: 1.000.000 Kč
Vlastní zdroje: 1.131.766 Kč


Popis: S finanční výpomocí Zlínského kraje se podařilo odstranit havarijní stav zídky a poškozeného oplocení na hřbitově. Vystavěla se nová opěrná zídka se zakotvením do odstavné plochy, která se spojila se stávající zdí železnými třmeny. Na společnou římsu se osadilo zábradlí s výklenkem pro shoz hřbitovního odpadu. Vstupní oplocení včetně brány bylo nahrazeno novými prvky s drobnou dekorací. Celá stavba byla dokončena novým cementoasfaltovým povrchem s odstavnými kanály na povrchovou vodu.
Tento projekt byl spolufinancován s podporou Zlínského kraje.Rusava - ovocný sad Lámanec
Rok realizace: 2018
Celkové náklady: 387.627 Kč
Dotace: 301.606 Kč
Vlastní zdroje: 86.021 Kč


Popis: "Cílem projektu bylo znovuobnovení ovocného obecního sadu, jež byl vysázen v padesátých letech minulého století, a který byl ve velice zanedbaném stavu již řadu let. Lokalita má potenciál stát se znovu vyhledávaným prostorem na okraji obce, kde se mohou skloubit jak potřeby obyvatel z hlediska plodnosti stromů, tak i potřeby úživnosti a krytu nejen pro ptačí druhy. V rámci prací byly odstraněny náletové dřeviny a silně ztrouchnivělé kmeny. Provedly se ořezy stávajících ovocných stromů a nová dosadba stromů a keřů v tomto členění: třešeň – odrůda karešova a kordia – 20 ks.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci operačního programu životní prostředí.