1995

Výstavba čistírny odpadních vod a dostavba kanalizace
Rok realizace: 1995
Celkové náklady: 19.962.580 Kč
Dotace: 14.500.000 Kč
Vlastní zdroje: 5.462.580 Kč


Popis: Cílem projektu bylo zajistit řádné čištění odpadních vod. V rámci projektu byla vybudována mechanicko-biologická čistírna odpadních vod a současně byly dokončeny páteřní trasy kanalizační sítě v obci Rusava.
Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR.