2016

Revitalizace hřiště ZŠ Rusava
Rok realizace: 2016
Celkové náklady: 1.675.838 Kč
Dotace: 400.000 Kč
Vlastní zdroje: 1.275.838 Kč


Popis: Stavba řeší rekonstrukci stávající plochy školního hřiště s novým pryžovým povrchem o ploše 264m2. Opravená kamenná zídka s novým oplocením, nový mobiliář a sportovní vybavení hřiště pro různé druhy sportu. Stavební akce byla realizována pod názvem -Hřiště u ZŠ v Rusavě slouží nejen ke sportu, ale i zábavě-.
Tento projekt byl spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoj venkova.