1996

Oprava fasády na evangelickém kostele
Rok realizace: 1996
Celkové náklady: 120.000 Kč
Dotace: 110.000 Kč
Vlastní zdroje: 10.000 Kč


Popis: Ke zlepšení technického stavu historické stavby byla provedena oprava fasády ze zadní strany objektu a drenáží byly odvedeny spodní vody a vody z okapových rýn do kanalizační sítě, tak aby nedocházelo k vlhnutí kamenného zdiva a fasády.
Tento projekt byl spolufinancován Okresním úřadem Kroměříž, Jeronýmovou jednotou a z občanské sbírky.