2007

Malý dětský ráj ve valašském údolíčku
Rok realizace: 2007
Celkové náklady: 1.302.379 Kč
Dotace: 906.000 Kč
Vlastní zdroje: 396.379 Kč


Popis: V rámci projektu byl v areálu koupaliště vybudován moderní dětský koutek s herními prvky (průlezky, houpačky) a lezeckou stěnou, což významně zvýšilo atraktivitu koupaliště a rozšířilo nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež.
Tento projekt byl spolufinancován z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy venkova a podprogramu Podpora obnovy venkova Zlínského kraje.Rusavské chodníčky - naučná stezka
Rok realizace: 2007
Celkové náklady: 68.000 Kč
Dotace: 54.400 Kč
Vlastní zdroje: 13.600 Kč


Popis: "Předmětem projektu byla příprava a výroba informačně-vzdělávacích panelů a propagační brožurky k nové naučné stezce ,,Rusavské chodníčky"", která prochází katastrem obce Rusava, má sedm zastavení a přístupnou formou seznamuje občany a návštěvníky obce s vývojem krajiny a přírodními hodnotami Rusavy a Přírodního parku Hostýnské vrchy."
Tento projekt byl spolufinancován z podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji.Zpřístupnění lokality Vrchová - Hostýnské vrchy
Rok realizace: 2007
Celkové náklady: 4.707.993 Kč
Dotace: 2.613.771 Kč
Vlastní zdroje: 2.094.222 Kč


Popis: "V rámci projektu byla rekonstruována místní komunikace ,,Vrchová"", která slouží jako příjezd k obytným i rekreačním objektům a jako turistická trasa a cyklotrasa do Hostýnských vrchů. Stavební práce zahrnovaly vyspravení výtluků, vyrovnání nerovností, položení nové obrusné vrstvy z asfaltobetonu a opravu trubních propustků pod komunikací."
Tento projekt byl spolufinancován z Operačního programu INTERREG IIIA Přeshraníční spolupráce ČR-SR.