Čestní občané obce

Daniel Sloboda, evangelický farář, významný botanik, etnograf, švagr spisovatele a slovenského národního buditele J.M. Hurbana. Na Rusavě působil celých 51 roků a zasloužil se o kulturní a sociální rozvoj obce.
Čestné občanství uděleno dne: 31.srpna 1883


Jaroslav Sach, technický rada z Jičína. Vypomáhal při budování místní komunikace všemi prostředky, byl nápomocen při veškerém dění v obci.
Čestné občanství uděleno dne: 21. listopadu 1931


Josef Hostaša, učitel a správce Živnostenské banky v Holešově. Mimořádně pomohl při finančních problémech v obci.
Čestné občanství uděleno dne: 6. března 1935


František Táborský, spisovatel a básník. Občanství mu bylo uděleno k 80. narozeninám za knihu RUSAVA.
Čestné občanství uděleno dne: 1. září 1938


7 partyzánů, členů partyzánského oddílu Záře Zarevo, kteří bojovali v Hostýnských horách za II. světové války.
Čestné občanství uděleno dne: 10. května 1971


Ludvík Schneiderka, akademický malíř. Občanství mu bylo uděleno k jeho 75. narozeninám.
Čestné občanství uděleno dne: 14. června 1978


Marta Makovská, malířka, členka klubu výtvarných umělců v Praze. Občanství jí bylo uděleno k 75. narozeninám.
Čestné občanství uděleno dne: 9. března 1991


manželé Vladimír a Růžena Melounovi, Občanství jim bylo uděleno za osobitý vztah k zachování a šíření rusavského folklóru.
Čestné občanství uděleno dne: 26. října 1996


plk.let v.v. Petr Uruba, rodák z Rusavy, za II. světové války působil jako letec ve Francii a Anglii. Čestné občanství mu bylo uděleno za plnění bojových úkolů v RAF a československého letectva za II. světové války.
Čestné občanství uděleno dne: 5. května 2000

V prvním patře Obecního úřadu na Rusavě je umístěna stálá vitrína pana plk. Petra Uruby.