2020

Sociální bydlení v obci Rusava (reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009172)
Rok realizace: 2020/2019
Celkové náklady: 8.758.489,00 Kč
Dotace: 3.838.082,87 Kč
Vlastní zdroje: 4.920.406,13 Kč


Popis: Cílem projektu je vytvořit dostupné nájmení sociální bydlení v obci Rusava, které umožníosobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu.
Tento projekt je spolufinacován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.Oprava střechy na vodojemu Mléčná
Rok realizace: 2020
Celkové náklady: 134.800 Kč
Dotace: 0 Kč
Vlastní zdroje: 134.800 Kč


Popis: Současná plochá střecha na vodojemu s lepenkovou krytinou projevovala i po opravách známky netěsnosti. Z těchto důvodů se rozhodlo o úpravě střechy na sedlovou s trapézovou krytinou. Odstranily se problémy s průsaky vody a zajistil se i vhodný skladový prostor.


Rusava – rekonstrukce komunikace pro pěší podél silnice III/43818
Rok realizace: 2020
Celkové náklady: 2.197.555 Kč
Dotace: 998.000 Kč
Vlastní zdroje: 1.199.555 Kč


Popis: Oprava chodníku od obecního domu po dřevěnici – tzv. bývalé „Bezuchovo“ č. e. 346, nyní Doleželovo. Stávající obrubníky i dlažba 30 x 30 cm byly odstraněny a nahrazeny novými včetně dlažby 20 x10 x 6 cm. Opravily se kanalizační vpusti a šachty umístěné v trase chodníku. Jedná se o první etapu rekonstrukce chodníku, druhá část by měla být ukončena u základní školy.
Tento projekt byl spolufinancován s podporou Zlínského kraje.Projektová dokumentace – modernizace a intenzifikace ČOV Rusava
Rok realizace: 2020
Celkové náklady: 867.570 Kč
Dotace: 607.215 Kč
Vlastní zdroje: 260.235 Kč


Popis: Stavba čistírny odpadních vod (ČOV) vystavěná v roce 1995 dosluhuje a technologická část je opotřebovaná a často poruchová. Projektová dokumentace bude navrhovat řešení modernizace a zároveň optimalizaci provozu i zlepšení čistícího efektu. Součástí projektového záměru je i úprava sedimentovaného kalu odvodňováním přímo na ČOV. Uvažovaný záměr je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje a Plánem rozvoje obce.
Tento projekt byl spolufinancován s podporou Zlínského kraje.