2004

Modernizace vytápění v objektu ZŠ
Rok realizace: 2004
Celkové náklady: 3.695.452 Kč
Dotace: 2.271.900 Kč
Vlastní zdroje: 1.423.552 Kč


Popis: "V budově ZŠ a MŠ byla nahrazen stávající kotel na pevná paliva moderními tepelnými čerpadly typu ,,země-voda"". Zdrojem tepla je 10 vrtů o hloubce 100 m umístěných na ploše kolem budovy školy a školního hřiště a prostřednictvím tepelných čerpadel je vytápěn celý objekt základní a mateřské školy vč. tělocvičny."
Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR.Zkvalitnění rehabilitačního centra Podhostýnského mikroregionu
Rok realizace: 2004
Celkové náklady: 10.831.578 Kč
Dotace: 10.400.000 Kč
Vlastní zdroje: 431.578 Kč


Popis: V rámci investiční akce byla provedena generální oprava hlavního bazénu, což zahrnovalo vyzvednutí dna a povrchovou úpravu stěn i dna bazénu voděodolnou folií. V přední části bazénu byla umístěna nová strojovna, kde dochází k úpravě vody a nově byly v areálu koupaliště instalovány dvě 9m skluzavky.
Tento projekt byl spolufinancován z programu Ministerstva financí ČR.