Volný čas

RUSAVA – "VALAŠSKO V MALÉM" V HOSTÝNSKÝCH VRŠÍCH


Rusava, Rusava, dlúhá dědinečka.
Poďte sa podívať, rozházaná všecka.

Malé chalúpečky, kryté šindelečky;
v nich rostú junáci a švarné cérečky.Valašská obec Rusava je perlou Hostýnských vrchů, jejichž nejznámějším místem je poutní místo sv. Hostýn. Své jméno dostala obec po bystřině, která vyvěrá v katastru obce pod vrcholem Pardusu. Obec byla založena v dubnu roku 1657, kdy zde byli po valašských bouřích ve Vsetíně převezeni zajatci, kterým byla udělena milost. První písemné zmínky pocházejí od knížete Jana z Rottalu, který v polovině 17. stol. vydal zakládající listinu osady. Obec má bohatou a pozoruhodnou historii, kultura a způsob života jejich obyvatel byla natolik osobitá, že se některé její formy udržely ještě donedávna a památky lidového stavitelství jsou tu místy zřetelné dodnes. Díky tomu se také hovoří o Rusavě jako o "Valašsku v malém".K významným kulturním památkám obce patří kamenný evangelický kostel sv. Trojice, katolický kostel Povýšení sv. Kříže či drobné sakrální stavby na místním hřbitově (pomníky, kříže). V budově obecního úřadu se nachází Muzeum Rusava – Památník obce, který připomíná osobitou historii obce a jsou zde vystavena výtvarná díla řady umělců, jejich život či tvorba je svázána s Rusavou. Malebnost obce dokreslují zachovalé valašské dřevěnice, které na návštěvníka "dýchnou" časy minulými, kdy se u nich pásly ovečky, hospodyňka nabídla kolemjdoucím kus chleba a hospodář nalil domácí gořalenky.