2008

Oprava místní komunikace Za potokem a Za evangelickým kostelem
Rok realizace: 2008
Celkové náklady: 1.660.453 Kč
Dotace: 703.000 Kč
Vlastní zdroje: 957.453 Kč


Popis: Projekt řešil nevyhovující stav místní komunikace ve středu obce, který slouží jako přístupová komunikace k zástavbě rodinných domů a současně jako napojení na lesní cesty. Vyspravena byla vozovková konstrukce a proveden byl nový vozovkový kryt.
Tento projekt byl spolufinancován z podprogramu Podpora obnovy venkova Zlínského kraje.