2015

Sanace sesuvu – Šmarhánky II
Rok realizace: 2015
Celkové náklady: 5.947.416 Kč
Dotace: 5.352.673 Kč
Vlastní zdroje: 594.743 Kč


Popis: Předmětem projektu je stabilizace sesuvu výstavbou opěrné pilotové stěny v délce 61m. Vrtané piloty ve střední části jsou v hloubce 12m, krajní v hloubce 9,5m, vrchní část je převázána železobetonovou hlavicí. Součástí stavby byla i výměna poškozeného vodovodního litinového potrubí za polyethylenové a následná úprava povrchu vozovky živicí. Celková úprava stavby byla dokončena výsadbou 300ks břečťanů.
Místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoj venkova.