2006

Přístupová cesta k cyklostezce na sv. Hostýn
Rok realizace: 2006
Celkové náklady: 11.124.399 Kč
Dotace: 7.546.022 Kč
Vlastní zdroje: 3.578.377 Kč


Popis: Cílem projektu bylo zpřístupnění poutního místa sv. Hostýn, a to obnovou a dobudováním kvalitní přístupové komunikace. Cesta je využívána jako obslužná komunikace a jako cyklostezka a turistická trasa.
Tento projekt byl spolufinancován z programu PHARE 2003 II. částRusavská šance přírodě
Rok realizace: 2006
Celkové náklady: 102.579 Kč
Dotace: 96.579 Kč
Vlastní zdroje: 6.000 Kč


Popis: Prostřednictvím informačních panelů a seminářů byla široké veřjenosti představena energeticky úsporná opatření, která byla realizována na obecních objektech, např. zateplení, instalace solárních panelů a tepelných čerpadel.
Tento projekt byl spolufinancován z podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji a Regionálním energetickým centrem o.p.s.Rekonstrukce veřejného osvětlení
Rok realizace: 2006
Celkové náklady: 594.403 Kč
Dotace: 223.316 Kč
Vlastní zdroje: 371.087 Kč


Popis: V rámci projektu byla provedena rekonstrukce a rozšíření sítě veřejného osvětlení v místních lokalitách Rusava-Čecher a Rusava-Ráztoka. Postaveno bylo celkem 7 nových stožárů, veřejné osvětlení bylo rozšířeno o 15 nových svítidel a nově byly instalovány dvě rozvodné skříně.
Tento projekt byl spolufinancován z podprogramu Podpora obnovy venkova Zlínského kraje.