2022


Modernizace a intenzifikace ČOV
Celkové stavební náklady 28.232.753 Kč
Dotace MZe: 15.498.000 Kč Dotace ZK: 1.777.000 Kč
Vlastní zdroje: 10.957.753 Kč


Popis: Celková rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV) pro 1500 EO za účelem zkvalitnění čistícího efektu zvláště pro odstraňování dusíku a fosforu. Princip komplexního čištění odpadních vod je založen na biologickém čištění aktivovaným kalem s předřazenou denitrifikací. Novinkou je kalové hospodářství, kde aerobně stabilizovaný kal je cyklicky odstraňován na sítopásový lis, který vyprodukovává kompostovou hmotu. Dodavatel stavby VHS Brno a.s.
Tento projekt je spolufinancován s podporou Ministerstva zemědělství a Zlínského kraje.Rekonstrukce komunikace pěší podél silnice III/43818
Celkové náklady 2.001.801,29 Kč
Dotace – Zlínský kraj 1.000.000,- Kč
Vlastní zdroje: 1.001.801,29 Kč


Popis: Rekonstrukce chodníku ke škole probíhala II. etapou s ukončením u Hurbanovy studánky. Chodník se zámkovou dlažbou má nové obrubníky, upravené kanalizační šachty i kanalizační vpustě a snížené vjezdy k jednotlivým nemovitostem. V průběhu stavby se řešily i výměny 6 domovních uzávěrů v režii správce vodovodu. Dodavatel stavby Rovina stavební a.s., Hulín
Tento projekt je spolufinancován s podporou Zlínského kraje.