2022


Rekonstrukce komunikace pěší podél silnice III/43818
Celkové náklady 2.001.801,29 Kč
Dotace – Zlínský kraj 1.000.000,- Kč
Vlastní zdroje: 1.001.801,29 Kč


Popis: Rekonstrukce chodníku ke škole probíhala II. etapou s ukončením u Hurbanovy studánky. Chodník se zámkovou dlažbou má nové obrubníky, upravené kanalizační šachty i kanalizační vpustě a snížené vjezdy k jednotlivým nemovitostem. V průběhu stavby se řešily i výměny 6 domovních uzávěrů v režii správce vodovodu. Dodavatel stavby Rovina stavební a.s., Hulín
Tento projekt je spolufinancován s podporou Zlínského kraje.