2009

Rekonstrukce místní komunikace a kanalizace k ZD
Rok realizace: 2009
Celkové náklady: 10.321.448 Kč
Dotace: 9.000.000 Kč
Vlastní zdroje: 1.321.448 Kč


Popis: Předmětem projektu byla rekonstrukce obecní komunikace v délce 350 m, která slouží jako přístup k přilehlé zástavbě obce a jako příjezd k zemědělské farmě. Stavba zahrnovala i vybudování nové splaškové kanalizace.
Tento projekt byl spolufinancován z programu Ministerstva financí ČR.Za odpočinkem a poznáváním do Slobodovy zahrady
Rok realizace: 2009
Celkové náklady: 1.324.243 Kč
Dotace: 873.000 Kč
Vlastní zdroje: 451.243 Kč


Popis: V rámci komplexní revitalizace zahrady u evangelického kostele sv. Trojice bylo vybudováno netradiční odpočinkové a naučné zázemí, které slouží k relaxaci a k setkávání lidí všech generací. Vybudováno bylo posezení u portášské jedle, malá botanická zahrada, nové kované oplocení a vstupní branky. Zahrada byla doplněna o netradiční herní mobiliář – vrbové tee-pee, vrbový tunel a smyslovou stezku.
Tento projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.Za obnovou venkova pod sv. Hostýn na Rusavu
Rok realizace: 2009
Celkové náklady: 200.000 Kč
Dotace: 140.000 Kč
Vlastní zdroje: 60.000 Kč


Popis: Cílem projektu byla propagace myšlenek Programu obnovy venkova vč. přiblížení finančních nástrojů na podporu současného venkovského prostředí prostřednictvím sady prezentačních materiálů (informační brožura, informační banner, informační panely, seminář), které představily inspirativní venkovské projekty jako příklady dobré praxe pomáhající na Rusavě již od roku 1991 významně naplňovat cíle Programu obnovy venkova.
Tento projekt byl spolufinancován z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy venkova.Renovace pískovcového kříže na hřbitově
Rok realizace: 2009
Celkové náklady: 49.486 Kč
Dotace: 37.114 Kč
Vlastní zdroje: 12.372 Kč


Popis: Předmětem projektu bylo restaurování kulturní památky na místním hřbitově - pískovcového kříže. Restaurátorský zásah byl zaměřen především na potlačení projevů mikrovegetace. Provedeno bylo čištění kamene, biosanace, konsolidace narušené hmoty, chybějící části byly doplněny minerálním tmelem, obnoveno bylo spárování mezi jednotlivými kusy schodiště, dále byla provedena barevná retuš a hydrofobizace. Na vrcholovém kříži byla realizována injektáž praskliny.
Tento projekt byl spolufinancován z Fondu kultury Zlínského kraje.