2002

Víceúčelové sportovní hřiště
Rok realizace: 2002
Celkové náklady: 1.833.850 Kč
Dotace: 500.000 Kč
Vlastní zdroje: 1.333.850 Kč


Popis: Ve sportovním areálu obec bylo vybudováno moderní víceúčelové hřiště s umělým povrchem o rozměrech 40 x 20 m, které slouží k provozování různých druhů sportů. Jeho výstavba významně zkvalitnila zázemí sportovních oddílů, podpořila aktivní trávení volného času všech věkových generací a přispěla k rozšíření nabídky služeb v oblasti sportu a rekreace pro obyvatele i návštěvníky obce.
Tento projekt byl spolufinancován z Programu obnovy venkova.Rekonstrukce a přístavba ZŠ a MŠ Rusava
Rok realizace: 2002
Celkové náklady: 24.234.753 Kč
Dotace: 21.500.000 Kč
Vlastní zdroje: 2.734.753 Kč


Popis: V rámci projektu došlo ke kompletní rekonstrukci budovy Jubilejní ZŠ T.G.M. a MŠ Rusava. Modernizovány byly jednotlivé třídy, sociální zázemí, šatny i kuchyně. K hlavní budově byla dobudována nová přístavba s moderní tělocvičnou, nad kterou byla umístěna jedna nová třída, kabinety pro učitele a školní knihovna. Nově byla instalována eurookna a celý objekt byl zateplen. Dále bylo provedeno nové zastřešení a barevná fasáda. V prostoru za školou vzniklo hřiště s umělým povrchem a dětský koutek s herními prvky a s pískovištěm.
Tento projekt byl spolufinancován z programu Ministerstva financí ČR.