Symboly obce

Znak a prapor obce

Obecní zastupitelstvo na Rusavě rozhodlo ke konci roku 1992 o zhotovení znaku a praporu obce. Vybrána byla nabídka od heraldika pana Miroslava J.V. Pavlů ze Zlína, který zpracovával návrhy jiných obcí a měst. Rozhodnutím č. 13 předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 1. února 1994 bylo uděleno obci Rusava právo užívat znak a prapor.


Znak

Znak obce vychází z původní pečeti obce a ze šlechtického erbu Jana z Rottalu, který ves s původním názvem Rottalovice založil. Symboly z obecní pečeti – sekyra bez topůrka a zvonec s řemínkem symbolizují hlavní zaměstnání obyvatel v minulosti, tedy práci v lese a chov ovcí – salašnictví, modrá barva má symbolizovat říčku Rusavu, která protéká obcí.

Popis: stříbrným heroldským křížem čtvrcený červeno-modrý štít, ve druhém poli zvonec s ouškem, ve třetím sekera bez topůrka, vše stříbrné.


Prapor

Prapor obce vychází rovněž ze znaku Jana z Rottalu a užívá i modrou barvu, která symbolizuje říčku Rusavu.

Popis: list tvoří stříbrný středový kříž o šířce ramene jedné třetiny šířky listu, horní žerďové a dolní vlající pole je červené, dolní žerďové a horní vlající pole je modré, poměr šířky k délce listu je 2:3.