2011

Rekonstrukce ohřevu teplé vody v budově obecního úřadu
Rok realizace: 2011
Celkové náklady: 519.988 Kč
Dotace: 259.000 Kč
Vlastní zdroje: 260.988 Kč


Popis: V budově obecního úřadu byla instalována nová technologie ohřevu TUV s využitím alternativních zdrojů energie, kterou tvoří zásobník vody, který je potrubím propojen s fototermickým systémem – 5 kusy solárních panelů umístěných na nosné kovové konstrukci. Došlo k vylepšení technického stavu obecního majetku, zvýšena byla efektivita provozu a životnost objektu.
Tento projekt byl spolufinancován z podprogramu Podpora obnovy venkova Zlínského kraje.



Do lesa s novým vybavením
Rok realizace: 2011
Celkové náklady: 187.000 Kč
Dotace: 93.500 Kč
Vlastní zdroje: 93.500 Kč


Popis: Obecní společnost RUSAVAK s.r.o. obdržela dotaci k pořízení nové lesní techniky, a to 2 ks křovinořezů, 2 ks motorových pil, štípacího stroje a lanového navijáku na traktor. Moderní výkonné vybavení bude využíváno ke správě pronajatého lesního majetku obce a významně přispělo zkvalitnění základního vybavení a poskytovaných služeb.
Tento projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.



Sanace sesuvu na Šmarhánkách
Rok realizace: 2011
Celkové náklady: 1.866.000 Kč
Dotace: 1.665.900 Kč
Vlastní zdroje: 200.100 Kč


Popis: Po vydatných srážkách v roce 2010 došlo k sesuvu půdy na obecním pozemku, kterým byl ohrožen kanalizační řád i vodovodní řád a trafostanice. Z tohoto důvodu byl nutný rozsáhlý stavební zásah, při kterém byl prostřednictvím drenážního systému odvodněn svah a opravena byla komunikace k přilehlým nemovitostem.
Tento projekt byl spolufinancován z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy obecního a krajského majetku po živelných pohromách.



Rusavské safari
Rok realizace: 2011
Celkové náklady: 785.120 Kč
Dotace: 400.000 Kč
Vlastní zdroje: 385.120 Kč


Popis: V rámci investiční akce byl v zahradě Jubilejní ZŠ T.G. Masaryka a MŠ Rusava vybudován atraktivní dětský koutek, který je moderním a bezpečným zázemím pro hry a pohybové aktivity dětí. Realizovány zde byly nové herní prvky, jako pružinová houpadla, skluzavky, tabule na kreslení, houpačky či zahradní domeček vč. dopadových ploch.
Tento projekt byl spolufinancován z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy venkova.



Restaurování památníku obětem I. a II. světové války
Rok realizace: 2011
Celkové náklady: 52.000 Kč
Dotace: 20.000 Kč
Vlastní zdroje: 32.000 Kč


Popis: Provedený restaurátorský zásah zahrnoval zpevnění hmoty kamene památníku, doplnění chybějících částí, obnovení spárování v místě dělení jednotlivých kamenných dílů minerálním tmelem, lokální barevnou retuš, barevné zvýraznění písma a provedení biosanace na ochranu kamene proti působení srážkové vody.
Tento projekt byl spolufinancován z Fondu kultury Zlínského kraje.



Kamerový systém pro sběrný dvůr
Rok realizace: 2011
Celkové náklady: 124.939 Kč
Dotace: 70.000 Kč
Vlastní zdroje: 54.939 Kč


Popis: V rámci projektu byla na sběrném dvoře na Rusavě instalována nová zabezpečovací technika – moderní kamerový systém, který zajistí kvalitní zabezpečení a ostrahu areálu a obslužného objektu centrálního sběrného místa obce. Na sloup veřejného osvětlení byly umístěny 4 barevné kamery s nastavitelným úhlem záběru a v místnosti pro obsluhu bylo instalováno záznamové zařízení.
Tento projekt byl spolufinancová z Fondu ASEKOL.