1998

Sanace sesuvu na koupališti
Rok realizace: 1998
Celkové náklady: 571.704 Kč
Dotace: 400.000 Kč
Vlastní zdroje: 171.704 Kč


Popis: Projekt řešil následky sesuvu po povodňových událostech v roce 1997. Cílem tak bylo trvale eliminovat opakování sesuvu v daném místě vybudování betonové opěrné zdi v délce cca 20 m.
Tento projekt byl spolufinancován z Programu obnovy venkova.Přemístění pomníku Slávka Londy
Rok realizace: 1998
Celkové náklady: 520.618 Kč
Dotace: 300.000 Kč
Vlastní zdroje: 220.618 Kč


Popis: Obec Rusava a celé Hostýnské vrchy sehrály významnou úlohu v protifašistickém odboji za 2.světové války. Jednou z připomínek v obci Rusava je kamenný pomník partyzána Slávka Londy. V povodňovém roce 1997 došlo v lese, kde byl pomník od roku 1947 umístěn, k sesuvu půdy. Z tohoto důvodu byl realizován projekt na přemístění pomníku na 600 m vzdálené místo na nové prostranství. Zde byla navíc kolem pomníku položena nová zpevněná plocha z dlažby a na podstavec umístěna původní socha. Od hlavní komunikace byl k soše realizován chodník.
Tento projekt byl spolufinancován z Programu obnovy venkova.