1994

Výstavba chodníků od rozcestí k ZŠ Rusava
Rok realizace: 1994
Celkové náklady: 300.000 Kč
Dotace: 264.000 Kč
Vlastní zdroje: 36.000 Kč


Popis: Součástí investiční akce bylo vybudování chodníku podél frekventované krajské komunikace III. třídy, která propojuje dolní část obce s jejím centrem. V rámci stavebních prací bylo řešeno i částečné rozšíření vozovky, osazení nových silničních a parkových obrub a vydláždění vjezdů k rodinným domům.
Tento projekt byl spolufinancován Okresním úřadem Kroměříž.