Ekologické opatření v obci

Alternativní zdroje energie a energeticky úsporná opatření v obci Rusava

Obec Rusava je pozitivním příkladem aktivní ochrany životního prostředí prostřednictvím komplexních a promyšlených energeticky úsporných opatření a využívání obnovitelných zdrojů energie. Snahou obce je omezit negativní vlivy lidské činnosti na okolní přírodu a dodržovat při plánování a realizaci rozvojových plánů principy trvale udržitelného rozvoje. Obec se tedy kromě jiných aktivit na rozvoj obce zaměřila na snižování spotřeby paliv a energií a využívání alternativních zdrojů energie v objektech obce. Cílem celého plánu je omezit tepelné ztráty objektů a maximálně ekonomicky efektivně využít potenciálu obnovitelných zdrojů energie i nových technologií při výrobě tepla.Změna zdroje a zateplení Jubilejní základní školy T.G. Masaryka

V roce 2002 byly v rámci kompletní rekonstrukce objektu školy důkladně zatepleny obvodové stěny a instalována nová eurookna s lepšími tepelně – izolačními vlastnostmi. V dubnu 2004 byla provedena výměna zdroje tepla ze stávajících kotlů na koks na systém dvou tepelných čerpadel země-voda o výkonech 25 kw a 41,2 kW. Energie je získávána prostřednictvím 10 vrtů o hloubce 100 m, umístěných v areálu školy.Instalace solárních kolektorů na Jubilejní základní škole T.G. Masaryka

Od roku 2003 je škola vybavena solárním systémem pěti kolektorů pro přípravu teplé vody pro školní kuchyni. Teplá voda je akumulována v zásobníku, odkud je podle potřeby přiváděna k místu spotřeby. V říjnu 2003 byl v rámci projektu Slunce do škol instalován na střeše školy demonstrační solární a fotovoltaický systém.
Instalace solárních panelů a tepelných čerpadel na koupališti

Koupaliště je vybaveno solárním systémem pro ohřev bazénové vody. Systém o celkovém počtu 360 ks solárních kolektorů Ekostart Therma o ploše 540 m2 je doplněn tepelným čerpadlem vzduch-voda o výkonu 30 kW.

Zateplení budovy obecního úřadu

Koncem roku 2005 proběhla celková rekonstrukce objektu obecního úřadu, kde je kromě kanceláří OÚ umístěno i muzeum obce, ordinace lékaře, pošta a prodejny. Kromě výměny nefunkčních oken za dřevěná eurookna s novým členěním bylo provedeno i kompletní zateplení fasády objektu.
Instalace solárních panelů na Obecní dům

V roce 2006 byl instalován systém solárních kolektorů o ploše 10 m2 pro ohřev teplé vody na budově Obecního domu, který je využíván jako restaurační zařízení a jako zázemí k pořádání kulturně-společenských akcí obce a místních spolků a organizací. Jeden kus solárního panelu byl předán za vítězství v soutěži Solární liga v roce 2005, zbývající 4 ks pořídila na své náklady obec, tak aby toto zařízení mohlo plně sloužit svému účelu.Rekonstrukce ohřevu vody v budově obecního úřadu

V roce 2011 byla v budově Obecního úřadu na Rusavě provedena instalace nové a výkonné technologie ohřevu teplé užitkové vody s využitím alternativních zdrojů energie. Na kovovou konstrukci za obecním úřadem bylo umístěno 5 ks solárních panelů s nemrznoucí směsí, které jsou potrubím napojeny na nový zásobník vody v suterénu budovy. Cílem projektu bylo zvýšit funkčnost systému, efektivitu provozu a životnost technologie ohřevu vody, resp. celého objektu.