Výbory obce

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce.

Finanční výbor

Členové:
Marta Dudláková (předseda)
Petr Pavelka
Jana Sumcová

Konrolní výbor

Členové:
Ing. Renata Táborská (předseda)
Mgr. Martina Janečková
Jaroslav Mozola
Ing. Stanislav Třasoň
Jan Uruba

Kulturní komise

Členové:
Pavla Grygová (předseda)
Stanislav Gregor
Mgr. Kateřina Škarpichová
Mgr. Monika Bušová

Sbor pro občany (SPO)

Členové:
Mgr. Kateřina Škarpichová (předseda)
Hana Gregorová
Pavla Ševčáková
Ing. Táňa Třasoňová
Veronika Hošťálková
Lucie Málková


Pravomoc finančního a kontrolního výboru obce