Výbory obce

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce.

Finanční výbor

Členové:
Dudláková Marta (předseda)
Zelená Monika
Sumcová Jana

Konrolní výbor

Členové:
Krč Miroslav (předseda)
Mozola jaroslav
Mikšánek Luboš
Zdeněk Hradil

Kulturní výbor

Členové:
Pavelec Ladislav (předseda)
Pavelcová Hana
Korubová Markéta
Gregor Stanislav
Uruba Jan

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)

Členové:
Vávrová Jana (předseda)
Mikšánková Dana
Žaloudíková Anna
Urubová Anna
Krajcová Marie


Pravomoc finančního a kontrolního výboru obce