Další dokumenty

MěÚ BpH: Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu (oprava vodního toku Rusava)

13. 5. 2022

vyvěšeno svěšeno obsah
13. 05. 2022 31. 05. 2022 příloha

Obec Rusava: Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021

2. 5. 2022

vyvěšeno svěšeno obsah
02. 05. 2022 01. 06. 2022 příloha

JUDr. Igor Ivanko Praha: Dražební vyhláška (čj. 167 EX2560/06-642)

2. 5. 2022

vyvěšeno svěšeno obsah
02. 05. 2022 15. 06. 2022 příloha

PMP: Informace o schváleném rozpočtovém opatření č.1

20. 4. 2022

vyvěšeno svěšeno obsah
20. 04. 2022 31. 12. 2022 příloha

Obec Rusava: Rozpočtové opatření č. 1/2022

21. 3. 2022

vyvěšeno svěšeno obsah
21. 03. 2022 31. 12. 2022 příloha