Další dokumenty

ÚZS VM Brno: Seznam nemovitých věcí s nedostatečnou identifikací (k 1. 8. 2022)

31. 8. 2022

vyvěšeno svěšeno obsah
31. 08. 2022 příloha

Mgr. Jaroslav Kocinec: Dražební vyhláška

16. 8. 2022

vyvěšeno svěšeno obsah
16. 08. 2022 30. 09. 2022 příloha

Obec Rusava: Rozpočtové opatření č. 5/2022

16. 8. 2022

vyvěšeno svěšeno obsah
16. 08. 2022 31. 12. 2022 příloha

Podhostýnský mikroregion: Oznámení o zveřejnění dokumentů

7. 7. 2022

vyvěšeno svěšeno obsah
07. 07. 2022 30. 06. 2023 příloha

Svazek obcí pro hospodaření s odpady: Oznámení o zveřejnění dokumentů pro rok 2022

7. 7. 2022

vyvěšeno svěšeno obsah
07. 07. 2022 30. 06. 2023 příloha