Czech POINT

Czech POINT je ČESKÝ PODACÍ OVĚŘOVACÍ INFORMAČNÍ NÁRODNÍ TERMINÁL - Vaše místo pro komunikaci s veřejnou správou a institucemi. Pracoviště Czech POINT poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. V současné době je možné získat na tomto pracovišti ověřené výpisy ze čtyř centrálních registrů:


z Katastru nemovitostí
z Obchodního rejstříku
ze Živnostenského rejstříku
z Rejstříku trestů
POSTUP PŘI VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISU: před tím, než půjdete na Czech POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup z rejstříku se stává veřejnou listinou a žadatel nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu na ochranu osobních údajů) za údaje takto získané.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete: Úplný výpis z katastru nemovitostí
Co potřebujete vědět: katastrální území a číslo listu vlastnictví nebo katastrální území a číslo parcely nebo katastrální území, typ budovy a číslo popisné (příp. evidenční)
Webový portál registru: https://nahlizenidokn.cuzk.cz
Kolik to bude stát: Správní poplatek za každou první stránku výpisu činí 100,- Kč, za každou další i započatou stránku 50,- Kč

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete: Úplný výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět: IČO (identifikační číslo organizace)
Webový portál registru: https://justice.cz
Kolik to bude stát: Správní poplatek za každou první stránku výpisu činí 100,- Kč, za každou další i započatou stránku 50,- Kč

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co dostanete: Úplný výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět: IČO (identifikační číslo organizace)
Webový portál registru: https://www.rzp.cz
Kolik to bude stát: Správní poplatek za každou první stránku výpisu činí 100,- Kč, za každou další i započatou stránku 50,- Kč

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete: Úplný výpis z rejstříku trestů
Co potřebujete vědět: RČ (rodné číslo)
Co musíte mít sebou: platný občanský průkaz nebo cestovní pas
Kolik to bude stát: Správní poplatek za vydání ověřeného výpisu je 50,- Kč
Výpis z Rejstříku trestů lze vydat pouze osobě, které se žádost týká (tzn. nelze v zastoupení ani na plnou moc).

VÝPIS Z BODOVÉHO SYSTÉMU

Co dostanete: Výpis z bodového systému řidičů
Co potřebujete vědět: RČ (rodné číslo)
Co musíte mít sebou: platný občanský průkaz nebo cestovní doklad (pas), stávající řidičský průkaz, v případě zastoupení žadatele úředně ověřenou plnou moc s písemným souhlasem osoby, které se výpis týká s uvedením potřebných údajů (číslo platného občanského a řidičského průkazu a rodného čísla)
Kolik to bude stát: Správní poplatek za vydání ověřeného výpisu je 100,- Kč