Úřední deska

Popis: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád definuje v § 26 povinnost zřídit a vést úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná a její obsah se zveřejňuje způsobem umožňující i dálkový přístup.

Informace dle zákona
Usnesení Zastupitelstva obce Rusava
Vyhlášky obce Rusava
Formuláře obecního úřadu
Rozpočet obec
Další dokumenty