Vyhlášky obce

název platné od příloha
Obecně závazná vyhláška č. 5/2023 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1. 1. 2024 vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 4/2023 - o místním poplatku z pobytu 1. 1. 2024 vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 3/2023 - o místním poplatku ze psů 1. 1. 2024 vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 2/2023 - o místním poplatku ze vstupného 1. 1. 2024 vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1. 1. 2024 vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1. 1. 2022 vyhláška
Směrnice č. 1/2021: Pravidla pro poskytování darů z rozpočtu obce Rusava 1. 6 2021 vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 1. 4. 2021 vyhláška
Řád pohřebiště Rusava 1. 11. 2020 vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů 1. 1. 2020 vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1. 1. 2020 vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného 1. 1. 2020 vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, přepravy, třídění a využívání 1. 1. 2020 vyhláška
Nařízení obce č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád 1. 10. 2016 vyhláška