Vyhlášky obce

název platné od příloha
Obec Rusava: Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1. 1. 2022 vyhláška
Obec Rusava: Směrnice č. 1/2021: Pravidla pro poskytování darů z rozpočtu obce Rusava 1. 6 2021 vyhláška
Obec Rusava: Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu. 1. 4. 2021 vyhláška
Řád pohřebiště Rusava. 1. 11. 2020 vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů. 1. 1. 2020 vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 1. 1. 2020 vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného. 1. 1. 2020 vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, přepravy, třídění a využívání. 1. 1. 2020 vyhláška
Nařízení obce č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád. 1. 10. 2016 vyhláška