Poplatky

POPLATKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PLATNÝCH OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

název částka splatnost do
Poplatek ze psů (OZV1/2019) 200 Kč/rok první pes
300 Kč/rok druhý pes a každý další pes
do 31.5. kalendářního roku
Poplatek z pobytu (OZV2/2019) 20 Kč/den nejpozději do 15.dne následujícího čtvrtletí
Poplatek za užívání veřejného prostranství (OZV5/2019) 100 Kč/m2/den/reklamní, prodejní zařízení nejpozději v den zahájení užívání
Poplatek ze vstupného (OZV4/2019) 20 % z vybraného vstupného splatnost do 30 dnů ode dne skončení akcePOPLATKY VYPLÝVAJÍCÍ Z OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY č.2/2021, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

název částka splatnost do
Osoba s trvalým pobytem 700 Kč/osoba do 30.6. kalendářního roku
Vlastník nemovitosti bez trvalého pobytu 700 Kč/osoba do 30.6. kalendářního rokuRUSAVAK, S.R.O – ceny za služby platné od 1.1. 2023

název částka splatnost do
Vodné Pevná složka 250 Kč/rok/přípojka
Pohyblivá složka 32 Kč/m3
dle vystaveného vyúčtování
Stočné Pevná složka 250 Kč/rok/přípojka
Pohyblivá složka 35 Kč/m3
dle vystaveného vyúčtování
Kabelová TV (cca 60 programů) 260 Kč/měsíc dle vystavené faktury