Obecní knihovna

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Rusava 248, 768 45 Rusava
(+420) 573 392 066
knih.rusava@seznam.cz
knihovnarusava.webk.cz
Obecní knihovna s veřejně přístupným internetem je umístěna v přízemí budovy Obecního úřadu Rusava. Knihovní fond obsahuje knihy pro dospělé, mládež i děti. Součástí knihovny je také počítačový koutek, kde je k dispozici čtenářům počítač napojený na internetovou síť. Přístup ke službám sítě Internet je ve výpůjčních hodinách knihovny poskytován zdarma . Pro nejmenší čtenáře je zde k dispozici dětský koutek. Knihovna úzce spolupracuje s Knihovnou Kroměřížska a Městskou knihovnou v Bystřici pod Hostýnem.

Obnova technického vybavení v knihovně:

Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Ministerstva kultury. Knihovna byla vybavena dataprojektorem, plátnem a notebookem. Zařízení poslouží ke zvýšení úrovně pořádaných akcí pro veřejnost i školní mládež.
Nové knihy v knihovně:Fotografie obecní knihovny: