ZŠ a MŠ Rusava

ADRESA A KONTAKTY


Rusava 203, 768 41 Rusava
(+420) 573 392 067
zsrusava@volny.cz
http://www.skolarusava.cz
ID datovka: 67cvjfp

Stručně z historie školy

1925 | Do rozpočtu místní školní rady, je uvedena položka 20.000,-K na stavbu nové školy.
1928 | Vykoupen pozemek ke stavbě školy.
1929 | Započato se stavbou školy.
1930 | 31.srpna škola slavnostně otevřena. Na základě svolení p. presidenta u příležitosti jeho 80. narozenin, nese oficielní název: Jubilejní obecná škola T.G.Masaryka. Stalo se tak přípisem Kanceláře presidenta republiky ze dne 21.5.1930, čís.D 7575/30. Náklad na tuto budovu činil 850.000,-K což bylo na tu dobu a vzhledem k finančním možnostem obce dílo odvážné. Slavnostního otevření byli přítomni, mimo další významné osobnosti i básník a spisovatel Fr. Táborský, malíři Fr. Ondrůšek a Adolf Kašpar.
1937 | Elektrifikace školy.
1944 | Započato s vařením polévek pro děti.
1952 | Ve školní budově zřízena MŠ.
1975 | Vybudováno ústřední topení.
1976 | Kooperace mezi školami v Chomýži a na Rusavě. V Chomýži se vyučuje 1. a 3. ročník, na Rusavě 2., 4. a 5. ročník.
1978 | Školy v Chomýži a Hlinsku p.H. zrušeny, děti dojíždí na Rusavu. Zřízena samostatná místnost pro Školní družinu.
1980 | Vydání brožury: Jubileum školy na Rusavě zpracovaná panem Josefem Barboříkem z B.p.H., velkým příznivcem Rusavy.
1990 | Obnovení původního názvu školy z roku 1930. Zabudování pamětní desky, která byla v padesátých letech odstraněna a obětavými lidmi uschována. Do vestibulu na nově vybudovaný podstavec umístěna původní bysta T.G.M.
1997 | Zřízení a otevření 5. třídy – provizorní místnost.
1999 | Změna názvu: Jubilejní základní škola T.G.Masaryka.
2000 | Zahájena generální oprava a přístavba školy v hodnotě 24.235.000 Kč.
2001 | Dokončení stavby a slavnostní otevření 30. srpna.
2002 | Vybudováno víceúčelové hřiště.
2004 | Vytápění objektu tepelnými čerpadly.
2005 | 75.výročí otevření školy.

Rekonstrukce a přístavba školy

Na návrh obecní rady na podzim v roce 1995, schválilo Obecní zastupitelstvo zpracování projektové dokumentace, která řešila přístavbu tělocvičny i částečnou rekonstrukci školní budovy. Stavební dokumentaci zpracovala ing. arch. Radmila Vraníková v následném roce.

Realizace stavby byla odvislá od příspěvku státu, protože nebylo v možnostech obce tak rozsáhlou investiční akci realizovat. Žádost o dotaci ze státního rozpočtu byla zamítnuta pro nadměrné požadavky a v následujícím roce byly přijaty vládní balíčky opatření. Veškeré další snahy obce pak zmařilo odstraňování škod způsobených povodní v roce 1997.

Další žádost o poskytnutí dotace byla podána v roce 1999 a díky iniciativě poslanců byl schválen příspěvek ze státního rozpočtu pro rok 2000 ve výši 4 mil. Kč a pro rok 2001 ve výši 14,5 mil. Kč. Obec se podílela vlastními zdroji ve výši 1,5 mil. Kč.

Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby vyšla vítězně v konkurzu 5 stavebních společností, firma RAPOS s.r.o. Holešov. Stavba byla následně zahájena v červenci roku 2000. Po demolici přístavby byla v témže roce provedena hrubá stavba objektu tělocvičny včetně zastřešení. Během zimního období se prováděly veškeré bourací a výkopové práce. Ručně bylo odkopáno a přemístěno na 250 m3 zeminy ze sklepních prostor, kde se nyní nachází soc. zařízení, sklady a šatny. Nejnáročnější rekonstrukční práce probíhaly v kuchyni a příručních skladech. V důsledku nepředvídaných situací zde vznikly značně rozsáhlé vícepráce, které stavbu prodražily. Během jarních měsíců se přistoupilo také ke generální rekonstrukci samotných tříd. Zajímavého vzhledu nabyla budova po výměně dřevěných euro – oken, které dodala firma TOP Wood Windows ze Zašové a následnou realizací zateplené fasády.

Je nutno ocenit práci řemeslníků, kteří prováděli práce mnohdy v odpoledních a nočních hodinách, ale i o víkendech. Celkové náklady díla převýšily stanovenou částku 20 mil. Kč. Poskytnuté finanční prostředky již ale nestačily na úpravu hřiště.