Muzeum Rusava

Muzeum Rusava – Památník obce připomíná osobitou historii obce, kulturu a způsob života obyvatel, věnuje se lidové kultuře a umění, představuje tradiční řemesla, nářadí, valašské kroje, dřevěný nábytek a další výrobky, které patřily ke každodennímu životu rusavského lidu. Historie i současnost obce je také plně svázána s řadou umělců, kteří si Rusavu oblíbili a nechali se jí inspirovat. Ve výstavní síni muzea jsou vystavena výtvarná díla od malířů Adolfa Kašpara, Jana Kobzáně, Františka Ondrůška, Ludvíka Schneiderky, Marie Gardavské, Františka Podešvy, Františka Hlavici, Jana Uruby, Stanislava Stanovského, Marty Makovské aj.


Muzeum Rusava – Památník obce se nachází ve druhém patře budovy Obecního úřadu Rusava.
NÁVŠTĚVNÍ DOBA
Otevírací doba dle dohody v kanceláři Obecního úřadu Rusava
(+420) 573 392 066
obec@rusava.cz


VSTUPNÉ DOBA
děti do 5 let zdarma
děti od 6let a dospělí 10 KčKONTAKTNÍ ADRESA
Muzeum Rusava - Památník Obce
Rusava 248, 768 45 Rusava
(+420) 573 392 066, 777 219 021
obec@rusava.cz

Něco z historie muzea

První sbírky shromažďovala ve svém domě místní občanka Františka Černá, která sbírala památné věci po předcích a předměty, které se vztahovaly k valašskému životu a byly tradičním vybavením rusavských domácností – misky, džbánky, putyrky, mírky na mouku, kolovraty, přeslice, truhly, staré kroje a nástroje ke zpracování domácích produktů. První muzeum vzniklo v Jubilejní základní škole T.G. Masaryka, poté byly sbírkové předměty uloženy v tzv. Kašparově vile, která je významnou památkou lidového stavitelství na Rusavě, kde jej spravovalo Okresní muzeum Kroměříž. Po navrácení nemovitosti v restitučních nárocích byly sbírky převezeny do depozitu kroměřížského muzea a obec hledala vhodné prostory pro jejich opětovné umístění na Rusavě. Ve druhém patře obecního úřadu byly upraveny prostory a instalovány skleněné vitríny, kde našly své místo památné věci vztahující se k dějinám Rusavy a dřívějšímu životu rusavských obyvatel. Znovuotevření Muzea Rusavy – Památníku obce se tak stalo nejvýznamnější kulturní událostí roku 1994. Nově otevřené muzeum umožnilo obci prezentovat svoji historii, vývoj obce, tradice a zvyky jak vlastním obyvatelům, tak návštěvníkům obce.