Spolková činnost

Důležitým článkem podpory soudržnosti rusavských obyvatel jsou místní spolky a organizace, které v průběhu roku pořádají celou řadu dnes již tradičních společenských, kulturních i vzdělávacích akcí. Ty jsou navštěvovány nejen místními obyvateli, ale i návštěvníky z širokého okolí. Společenský život významně doplňují a zpestřují děti a mládež Jubilejní ZŠ a MŠ Rusava, kteří se svými pedagogickými pracovníky dotváří veškerou identitu kulturního života v obci.

V roce 2001 byla obci Rusava udělena v soutěži Vesnice roku Modrá stuha za společenský život.


Valašský krúžek Rusavjan vznikl v roce 1976, kdy navázal na činnost folklorního souboru z roku 1957, jeho členové zajišťují každoročně dvě tradiční akce, a to Valašský bál a Kácání mája, spolek reprezentuje obec na folklorních festivalech v ČR i v zahraničí. Více informací na www.rusavjan.webnode.cz

Sportovní klub Rusava organizace s největší členskou základnou navázala na Tělovýchovnou jednotu sloučenou ze spolků Dělnické tělovýchovné jednoty a Orla v roce 1947, sdružuje oddíly kopané, cyklistiky a šachu, od roku 2004 pořádá závod horských kol Rusavská "50ka", dalšími tradičními akcemi jsou Turnaj v malé kopané a Valašský pohár.
Sbor dobrovolných hasičů Rusava spolek, jehož místo v životě obce je nezastupitelné a který svou činností naplňuje ušlechtilou myšlenku hasičství, tedy nezištnou pomoc při ochraně života a majetku, byl založen v roce 1936, je jedním z dominantních prvků společenského života v obci, v současnosti organizačně zajišťují okrskové soutěže v požárním sportu.

informace o konaných akcích na fcb stránkách @shdrusavaMyslivecké sdružení Rusava organizace s nejdelší historií v obci oslavila v roce 2018 již 90 let svého fungování, pořádá Myslivecký ples, Rybářské závody, Dětské odpoledne s myslivci, Pytláckou noc.Aktivní klub Rusava spolek byl založen v roce 2007, mezi dnes již tradiční kulturně-zábavné akce pro děti, mládež i dospělé patří Maškarní bál, Dětský den, Pálení čarodějnic, Kuličkiáda, Drakiáda a Večerní procházka s lampióny. Aktivní klub v roce 2022 ukončil svoji činnost a akce pro děti převzal nový klub Rusava aktivně, který je součástí Sboru dobrovolných hasičů Rusava.

informace o konaných akcích na fcb stránkách @shdrusava

Valašský sbor Portášský Rusavské desátnictvo – ochránci valašských hor, kteří navazují na tradici portášské stanice na Rusavě v letech 1717 – 1738, pořádají pravidelné pochůzky po Hostýnských horách. Při příležitosti oslav 350. výročí založení obce byla v zahradě evangelického kostela vysazena "portášská jedle". Dnes již tradičními akcemi jsou také Štěpánská a Silvestrovská vycházka. Více informací na www.portasi.cz.