Naučné stezky

Naučná stezka RUSAVSKÉ CHODNÍČKY

Délka trasy:
Počet zastavení: 7
Stručný popis: V roce 2007 vznikla za podpory Zlínského kraje na katastru obce Rusava nová naučná stezka, která má celkem sedm zastavení a přístupnou formou seznamuje návštěvníky s vývojem krajiny a přírodou okolí obce Rusava a Hostýnských vrchů, s životem původních Rusavjanů a s místní faunou a flórou.


RUSAVSKÉ CHODNÍČKY - Zastavení naučné stezky

1. Kulturní život a osobnosti Rusavy
2. Historie obce Rusava do počátku 20. století
3. Vývoj mapového zobrazení obce Rusava do pol. 19. stol.
4. Příroda Hostýnských vrchů
5. Hydrologické poměry říčky Rusavy
6. Geologie Hostýnských vrchů
7. Život na Rusavě

Autor naučné stezky: Mgr. Zdeněk Stachoň

Naučná stezka HOSTÝNSKÉ VRCHY

Délka trasy: 16,6 km
Počet zastavení: 11
Stručný popis: Stezka byla otevřena v roce 2007 za podpory Lesů ČR, s.p. a Zlínského kraje. Prochází řadou ekologicky cenných území, vysvětluje různé stupně jejich ochrany a způsoby péče o ně. Stezka začíná pod vrcholem Bukovina (jižně od Hostýna), dále vede okrajem pastvin a luk nad Rusavou (Skalný, Klapinov), kolem přírodní rezervace Obřany, přes Německý lom na horní konec Chvalčova. Odtud pokračuje přes chráněná území Janče a Smrdutou k rozcestí U Jasanu pod Tesákem a návštěvníka nakonec dovede údolím Rosošného potoka, kolem Čerňavy až na začátek Rajnochovic.


HOSTÝNSKÉ VRCHY - Zastavení naučné stezky

1. Přírodní park
2. Geologie-Skalný
3. Ptačí oblast
4. PR Obřany
5. VKP Německý lom
6. PP Na Jančích
7. ZCHÚ a PR Smrdutá
8. Natura 2000
9. PR Čerňava
10. Lesy v přírodním parku
11. Rajnochovická krajina

Autoři naučné stezky: ČSPOP Bystřice pod Hostýnem, PaeDr. Jiří Troneček

Naučná stezka PŘÍRODA HOSTÝNSKÝCH VRCHŮ

Délka trasy: 1,7 km
Počet zastavení: 8
Stručný popis: Stezka byla otevřena v dubnu 2007 za podpory Lesů ČR, s.p. a Zlínského kraje a seznamuje s charakteristickými a významnými druhy rostlin a živočichů této oblasti. První zastavení se nachází u červeně značené turistické trasy pod křížovou cestou na Sv. Hostýně, stezka končí ve Chvalčově.


PŘÍRODA HOSTÝNSKÝCH VRCHŮ - Zastavení naučné stezky

1. Houby a lišejníky
2. Mechorosty a kapraďorosty
3. Stromy a keře
4. Rostliny semenné
5. Měkkýši a členovci
6. Ptáci
7. Savci
8. Ryby, obojživelníci a plazi

Autoři naučné stezky: ČSPOP Bystřice pod Hostýnem, PaeDr. Jiří Troneček