2022

Oprava potoka Lesy ČR (2022)

Rekonstrukce ČOV (v průběhu roku 2022)

Multifunkční hřiště na koupališti (listopad 2022)

Oprava střechy Štrklávka (září 2022)

Oprava chodníku II. etapa (srpen 2022)

Beach hřiště na koupališti (květen - srpen 2022)

Posílení prameniště Mléčná (květen 2022)