2019

Nová tribuna SK - základy

Sběrný dvůr - Dotace OPŽP (duben 2019)

Rekonstrukce bufetu, WC a pokladny na koupališti (leden - duben 2019)