2015

Úprava potůčků na Šmarhánkách (prosinec 2015)

Sesuv cesty - Šmarhánky (prosinec 2015)

Oprava komunikace ke Kocfeldům na Hořansku (září 2015)