Sportoviště v obci

Pro sportovní a rekreační vyžití obyvatel i návštěvníků obce Rusava slouží řada sportovních ploch, které se nachází jednak v areálu Sportovního klubu Rusava (po pravé straně od středu obce směrem na lokalitu Ráztoka) a jednak v areálu Rehabilitačního centra Podhostýnského mikroregionu–koupaliště (po levé straně od středu obce směrem k lokalitě Ráztoka).


FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM ZAVLAŽOVÁNÍM
Areál SK Rusava
Rusava 275
Rozměry: 60 x 90 m
Povrch: tráva
Možnosti využití: fotbalové zápasy, fotbalové tréninky v rámci soustředění


HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM
Areál SK Rusava
Rusava 275
Rozměry: 40 x 20 m
Povrch: umělá tráva s křemičitým vsypem
Možnosti využití: tenis, kopaná, házená, nohejbal


ASFALTOVÉ HŘIŠTĚ
Areál koupaliště
Rusava 279
Povrch: asfalt
Možnosti využití: tenis, kopaná, házená, nohejbalBEACH-VOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ
Areál koupaliště
Rusava 279
Povrch: písek
Možnosti využití: plážový volejbal, badmintonPROVOZNÍ DOBA HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM

Pondělí 8:00 ~ 20:00
Úterý 8:00 ~ 20:00
Středa 8:00 ~ 20:00
Čtvrtek 8:00 ~ 20:00
Pátek 8:00 ~ 20:00
Sobota 8:00 ~ 20:00
Neděle 8:00 ~ 20:00

CENÍK ZAPŮJČENÍ

1 hod 600 Kč
1 hod + osvětlení 700 KčKONTAKT NA SPRÁVCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ A HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM:
Petr Uruba
(+420) 775 947 249
evakercakova@seznam.cz


VYBUDOVÁNÍ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM

V roce 2003 byla realizována investiční akce na vybudování moderní víceúčelové plochy s umělým povrchem ve sportovním areálu SK Rusava. Prvotní terénní úpravy neudržovaného pozemku za šatnami SK Rusava u fotbalového hřiště byly provedeny již v roce 1988 a po delší pauze pokračovaly v roce 2001 oddrenážováním plochy budoucího sportoviště. V roce 2002 pokračovala stavba realizací jednotlivých podložních vrstev, nasypáním štěrku a položením koberce s umělým povrchem a křemičitým pískem. Okolní plochy byly vydlážděny a celé sportoviště oploceno vysokým pletivem. Vzhledem k umístění hřiště ve svažitém terénu byla nedílnou součástí stavby i výstavba opěrných zdí z betonu a dřevěného bednění. Hřiště o rozměrech 40 x 20 m slouží k provozování různých druhů sportu – tenis, malá kopaná, nohejbal aj. Výstavba víceúčelového hřiště zkvalitnila zázemí sportovních oddílů, podpořila aktivní trávení volného času všech generací a přispěla k rozšíření nabídky služeb v oblasti sportu a rekreace pro obyvatele i návštěvníky obce. Celkové náklady stavby činily 1 833 tis. Kč, z toho dotace z programu obnovy venkova 500 tis. Kč a vlastní zdroje 1 333 tis. Kč

REKONSTRUKCE ŠATEN SK RUSAVA

Předmětem investiční akce v roce 2001 byla generální oprava zázemí Sportovního klubu Rusava ve sportovně-rekreačním areálu obce u fotbalového hřiště. Původní objekt šaten z roku 1974 byl ve značně havarijním stavu a nesplňoval prostorové, technické a hygienické požadavky na něj kladené. Vlastní rekonstrukce zahrnovala stavební úpravy stávající budovy, rozšíření šaten a vestavbu dvou bytových jednotek. Na budově byly provedeny nové krovy a zastřešení, instalována byla dřevěná eurookna a zřízeno bylo venkovní sociální zařízení pro návštěvníky a uživatele sportovního areálu. Akce zlepšila zázemí sportovních oddílů a celkově zkvalitnila provozování sportovně-rekreační činnosti. Celkové náklady stavby činily 4 791 tis. Kč tis. Kč, z toho dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 1 200 tis. Kč a vlastní zdroje 3 591 tis. Kč.