SK Rusava

Statistika rusavského fotbalu - podzim 2023 :


Rusavský fotbalový zpravodaj ke stažení:


Rusavský fotbalový zpravodaj 28. 10. 2023, 13. kolo III. třídy sk. A
Rusavský fotbalový zpravodaj 14. 10. 2023, 11. kolo III. třídy sk. A
Rusavský fotbalový zpravodaj 12. 8. 2023, 2. kolo III. třídy sk. A
Rusavský fotbalový zpravodaj 17. 6. 2023, 26. kolo III. třídy sk. A
Rusavský fotbalový zpravodaj 10. 6. 2023, 26. kolo III. třídy sk. A
Rusavský fotbalový zpravodaj 27. 5. 2023, 24. kolo III. třídy sk. A
Rusavský fotbalový zpravodaj 13. 5. 2023, 22. kolo III. třídy sk. A

Sportovní klub Rusava je sdružením s největší členskou základnou mezi zájmovými organizacemi v obci. V současné době má cca 78 členů a sdružuje tři oddíly: kopané, cyklistiky a šachu. SK Rusava organizuje během roku řadu sportovních akcí, z nichž nejvýznamnější je závod horských kol Rusavská "50ka".


Výbor SK Rusava
David Zelený předseda
Bohumil Škarpich jednatel
Daniel Krajcar člen výboru
Vladan Daněk člen výboru
Petr Uruba člen výboru


ODDÍL KOPANÉ

56 členů, z toho 25 aktivních fotbalistů, 31 bývalých sportovců, Soutěž: MUŽI – I. B třída (krajská soutěž), mužstvo do této soutěže postoupilo v roce 2005

ODDÍL CYKLISTIKY

pod vedením p. Miroslava Ševčáka, 10 závodníků

ODDÍL ŠACHU

pod vedením p. Zdeňka Bartoška, 12 hráčů, regionální soutěž okresu Kroměříž
NĚCO Z HISTORIE SPORTU NA RUSAVĚ

Již za první republiky působily na Rusavě sportovní spolky - SOKOL reprezentovaný p. Josefem Urubou z č.p. 23, DĚLNICKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA reprezentovaná p. Josefem Vašíkem z č.p. 151 a OREL reprezentovaný p. Josefem Koutným z č.p. 4. K dalšímu oživění tělovýchovy a sportu dochází pak po 2. světové válce, kdy vzniká na Rusavě dne 30. března 1947 jedna zastřešující organizace TJ Sokol Rusava. V letech 1950 až 1992 působily na Rusavě oddíly kopané, oddíl tenisu, oddíl stolního tenisu, oddíl saní, oddíl šachu. V roce 1992 rozhodlo vedení TJ Sokol Rusava o přejmenování názvu na Sportovní klub Rusava.

VÝZNAMNÉ MEZNÍKY

30. 3. 1947 Valná hromada členů TJ Sokol Rusava, Dělnické TJ a Orel – založení TJ Sokol Rusava jako pobočné TJ mateřské TJ Bystřice pod Hostýnem, zvolen první výbor
9. 1. 1948 Osamostatnění TJ Sokol Rusava
1949 Položení základů fotbalového klubu odpovídající soutěžní kopané dle platných fotbalových řádů
1950 Přihlášení fotbalového oddílu do mistrovské soutěže okresu Holešov
15. 4. 1950 Na Valné hromadě zvolen druhý výbor
19. 8. 1951 Předání hřiště 38 x 75 m v lokalitě Na Dolinkách veřejnosti
27. 3. 1954 Valná hromada volí nový výbor
1958 Založen oddíl tenisu
19. 11. 1959 Valná hromada volí nový výbor
1963 Založen oddíl saní pod vedením p. Josefa Vašíka, ml. a oddíl stolního tenisu pod vedením p. Otty Vítka
1976 Počátky oddílu šachu pod vedením p. Josefa Zbranka
1971~1973 Výstavba nového travnatého hřiště 90 x 60 m a zděných šaten v lokalitě na "panské zahradě"
1992 Nový název organizace Sportovní klub Rusava
1997 Povodeň, která zasáhla i fotbalové hřiště
1997~1999 Rekonstrukce plochy fotbalového hřiště
1999 Oslava výročí 50 let organizované kopané na Rusavě.
2003 Rekonstrukce šaten SK Rusava
2009 Oslava výročí 60 let organizované kopané na Rusavě
2010 Uložení zemních rozvodů na zavlažování hřiště