2018

Noční soutěž Záhlinice (14. 9. 2018)

Soutěž v Rymicích (20. 5. 2018)

Okrsek v Jankovicích (11. 5. 2018)