2021

Zahájení rekonstrukce ČOV (listopad 2021)

Rekonstrukce lesní cesty Kopřivná (listopad 2021)

Oprava cesty k čp.30 na Ráztoce (listopad 2021)

Nový bezbariérový vstup na obecní úřad (únor - listopad 2021)

Oprava potoka - pokračování

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Hřiště na koupališti (květen 2021)

Nové hřišťátko u dětského bazénu (květen 2021)