Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Základní informace

Obec Rusava (dále jen „obec“) se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek a v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2012 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.rusava.cz

Stav souladu

Při tvorbě a správě těchto stránek byla a bude zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly všechny zásady přístupnosti dle par. 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s harmonizovanou normou EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže. - Chybějící či nedostatečné alternativní texty k některým netextovým prvkům (kritérium úspěšnosti 1.1.1), - Některé prvky jsou ve formě obrázků bez textové alternativy (kritérium úspěšnosti 1.4.5).

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. Pro zobrazení těchto dokumentů nejsou potřeba prohlížeče, web je navržen tak, že lze vše zobrazit v online prohlížeči. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader..

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 21. 3. 2024. Za účelem vypracování tohoto prohlášení byl využit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn Ministerstva vnitra k tomuto zákonu, norma EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Cílem obce je zajistit uživatelům webových stránek obce jejich přístupnost v co největší možné míře dle čtyř základních principů přístupnosti – vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

Správce obsahu:
Obec Rusava
Rusava 248, 768 45 Rusava
(+420) 573 392 066
obec@rusava.cz


Postupy pro prosazování práva

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu povinným subjektem v souvislosti s vyřízením Vašeho požadavku ohledně přístupnosti webových stránek nebo mobilní aplikace, máte právo kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
pristupnost@dia.gov.cz